Provádíme systémové, procesní i výrobkové audity, při kterých se zaměřujeme na identifikaci slabých míst a nalezení příležitostí ke zlepšení. Při posuzování situace respektujeme principy štíhlého řízení i základních ISO norem. Dokážeme se na vaši firmu podívat nezaujatým pohledem a z jiného úhlu pohledu než vy. To vás může navést na myšlenky, které vám doposud byly neznámy.

Cílem našeho auditu je posoudit soulad se stanovenými kritérii. Těmi můžou být principy štíhlého řízení, konkrétní ISO norma či vámi předem specifikovaná kritéria. Audit provádíme na místě v provozu přímým dotazováním pracovníků a praktickým ověřováním procesů.

Pokud hledáte auditora, který se nespokojí s představením vašich silných stránek a nenechá se ukonejšit prohlídkou prostor, na které jste pyšní, ale naopak se zajímá o to, co je vaším „kamenem úrazu” a nebojí se vstoupit do nejtemnějších koutů vašeho provozu, jste tady správně. Právě ty procesy, které vás „nejvíce bolí”, vás dokážou posunout co nejdále. My si to moc dobře uvědomujeme a víme, že i v té sebelepší firmě je takových procesů celá řada. Řešit s vámi právě tyto procesy je pro nás výzvou.

Výsledkem naší celodenní a mnohdy i několikadenní práce je kompletní auditorská zpráva včetně identifikace neshod, nedostatků a příležitostí ke zlepšení a také poskytnutí doporučení pro budoucí vývoj firmy.