Cílem metodiky Lean management je tzv. zeštíhlení firmy prostřednictvím snížení nákladů, zvýšení kvality a zrychlení dodávek. Pokud se toto podaří, firma se stává konkurenceschopnější a její zákazník se stává spokojenějším. Ve finále je firma úspěšnější, což se pozitivně projeví v celkové stabilitě, flexibilitě a spokojenosti zaměstnanců. Tato myšlenka velice úzce souvisí se změnou způsobu myšlení řadových pracovníků, vedoucích pracovníků i samotného vrcholového managementu. Důraz je kladen především na komunikaci, informovanost, motivaci, týmovou práci, zapojení všech zaměstnanců a neustálé zlepšování.

Používaný anglický pojem „Lean management“ (nebo také „Lean production“ či „Lean manufacturing“) se běžně překládá jako štíhlé či přímé řízení. Neomezujeme se však pouze na oblast výroby, ale použití této metodiky je žádoucí v tom nejširším slova smyslu. Tedy na všechny oblasti provozu, od plánování, organizace výroby, skladování materiálu a hotových výrobků, údržby strojů, řízení kvality, samotnou výrobu, expedici až po veškeré administrativní činnosti ve firmě probíhající.

Pro štíhlé řízení je typická rychlost, jednoduchost a přehlednost. Vždy se soustředíme na to, aby produkty a služby byly vytvářeny bez zbytečných činností a tzv. plýtvání. Právě nacházení a následné odstraňování plýtvání je stěžejním krokem k dosažení štíhlých procesů.

Každá firma by se měla soustředit na základní zásady štíhlé výroby, tedy aby využívala méně zdrojů, vyráběla správně a napoprvé, vyráběla v co možná nejkratší době a s minimálními náklady. Zároveň je potřeba neustále myslet na maximální uspokojení zákaznických požadavků, tedy vyrábět jen to, co zákazník požaduje a vyrábět bez ztráty kvality na úkor zákazníka.

Prostřednictvím metod štíhlého řízení, jako Kaizen, VSM, TPM, Kanban, SMED a dalších, vás naučíme, jak můžete své procesy zjednodušit a zefektivnit.