Metoda 5S podpořená vizualizací a standardizací je základem pro organizované pracoviště. Je to to nejjednodušší, co můžete pro začátek udělat a čím můžete svoji cestu k neustálému zlepšování odstartovat.

5S znamená pořádek na pracovišti. Ovšem neznamená jen to, že si po sobě uklidíte, zametete a vyhodíte odpad. Týká se vaší práce jako celku, tedy systému práce a disciplíny. Cílem je vytvořit pracoviště čisté, přehledné a bezpečné, bez nepotřebných předmětů, bez nadměrného plýtvání a s jasně vyznačenými pracovními oblastmi, místy pro materiál a přístupovými cestami.

Ptáte se tedy, co vám 5S může přinést? Odstraní se nepotřebné věci a překážky na pracovišti, vyhnete se zbytečnému hledání nástrojů a materiálů, zlepší se tok materiálů a informací, sníží se chybovost a zvýší se kvalita, zvýší se produktivita, zvýší se ochrana životního prostředí, zvýší se čistota na pracovišti, vytvoří se příjemné pracovní prostředí, zaujmete a pozitivně ovlivníte zákazníka a to všechno samozřejmě přispívá k lepší podnikové kultuře a vyšší spokojenosti zaměstnanců.