Našimi zásadami jsou zlepšování procesů, efektivní řízení kvality a ochrana životního prostředí. Můžeme s vámi řešit běžné operativní problémy i dlouhodobé strategické projekty. To, co s vámi zkonzultujeme, vám pomůžeme zavést i v praxi. Poradíme vám, jak a kde hledat úspory, jakým způsobem motivovat zaměstnance k trvalému zlepšování, jak zvýšit produktivitu a zpružnit vaše procesy. Pomůžeme vám stanovit si smysluplné a měřitelné cíle a navrhnout opatření, která budou implementována do vašich interních procesů.

Budeme vás systematicky vést k trvalému úspěchu pomocí pochopení filozofie Kaizen. Tedy způsobu myšlení založeného na myšlence neustálého zlepšování po malých krůčcích, všemi a každý den. Na rozdíl od skokových inovací, na které jsme zvyklí a které stále očekáváme, je právě cesta Kaizen skutečnou zárukou trvalého zlepšování.

Naše vzdělávací programy jsou ušity na míru potřebám vašich zaměstnanců. Zrealizujeme ve vaší firmě školení nebo workshopy týkající se tématu štíhlého řízení a zlepšování procesů, organizace práce a zajištění pořádku na pracovišti, systémů ISO norem či měkkých dovedností.

Vyškolíme a vytrénujeme vaše pracovníky na požadované dovednosti formou praktických a interaktivních školení. Získané znalosti ověřujeme prostřednictvím přímých pohovorů či připravených tematických testů. Součástí školícího programu může být také e-learning.

Moderujeme Gemba Kaizen workshopy pro návrh zlepšení vybraných problémových procesů a přijetí změn. Tyto workshopy realizujeme s týmem vašich vybraných zaměstnanců (ideálně 3 – 7 lidí) během jednoho až více dnů přímo v provozu sledováním a odzkoušením jednotlivých kroků procesu.

Pořádáme také veřejné workshopy zaměřené na témata štíhlého řízení, jako jsou např. Metoda 5S a její aplikace v praxi, Využití vizualizace a standardizace, Filozofie Kaizen, Mapování toku hodnot, Využití metod štíhlé výroby (SMED, TPM, Kanban atd.) a další.