Soft skills neboli měkké dovednosti považujeme za neopomenutelnou součást zlepšování a zefektivňování firemních procesů. Můžete mít nejnovější vybavení či nejmodernější technologie, ale pokud nebudete mít schopné a loajální zaměstnance, váš růst bude zastaven. Posilování schopností jedinců v týmu prostřednictvím zvládání měkkých dovedností je jednou ze silných zbraní v boji s konkurencí.

Problematika soft skills zahrnuje celou řadu schopností, od schopnosti sebepoznání, seberealizace, empatie, sebeovládání, duševní hygieny, komunikace, kreativity, organizace, řízené řešení stresových situací až po schopnosti efektivně komunikovat se svým okolím. Pokud měkké dovednosti někomu chybí, je to obvykle tragédie pro celý pracovní tým. Chybějící sebeovládání, podléhání stresu, neschopnost soustředění a hromadění chyb, to jsou hlavní nedostatky pracovníků. Takoví zaměstnanci jsou brzdou pracovního výkonu a kvality procesů.

Během našich školení a workshopů klademe na problematiku soft skills obrovský důraz a snažíme se neustále vysvětlovat, že bez efektivní komunikace, zapojení všech zaměstnanců a týmové práce nelze dosáhnout očekávaných výsledků.