V rámci tzv. QMS (Quality management system) neboli v překladu Systému řízení kvality se zabýváme normou ISO 9001 (Požadavky na systém řízení kvality) a normou ISO 13458 (Systém řízení kvality pro zdravotnické prostředky). QMS je souhrn procesů, které firmě umožňují poskytovat co nejkvalitnější výrobky a to při optimálním využití zdrojů, neustále se zlepšovat a zároveň udržovat popř. zvyšovat spokojenost zákazníků. Abyste tohoto dosáhli, musíte splňovat požadavky zmíněných norem.

Kromě toho si také velmi uvědomujeme naléhavost péče o životní prostředí. Pro dodržení základních požadavků na ochranu životního prostředí je důležitá norma ISO 14001 (Environmentální systém řízení).

Poskytujeme poradenství při zavádění systémů řízení a následnou přípravu na certifikaci a dále také poradenství při udržování systémů řízení.